Cijferlijst

 

Er zijn 2 verschillende manieren om als student je officieel geregistreerde cijfers in te kijken. Namelijk via het dossieroverzicht en het studievoortgangsoverzicht in Osiris.

In je dossieroverzicht staan alle resultaten die je als student hebt gehaald. Vind je een cijfer niet terug in je dossieroverzicht terwijl je wel overtuigd bent dat je het vak gehaald hebt (bijvoorbeeld na een publicatie op Blackboard), neem dan zo snel mogelijk contact op met de verantwoordelijk docent van het vak. Houd er wel rekening mee dat er een vertraging van ongeveer 2 weken kan zitten tussen een melding op Blackboard en de verwerking in osiris.

In je studievoortgangsoverzicht (SVO) vind je je vakken terug die in je dossieroverzicht staan en onderdeel uitmaken van je programma. In je SVO staat het hoogst behaalde cijfer van de betreffende vakcode vermeld. Mis je resultaten van vakken in je SVO, maar staan ze wel in je dossieroverzicht? Neem dan contact op met de onderwijs en studentenadministratie via osa-ewi@remove-this.tudelft.nl. Vermeld hierbij altijd je naam, studienummer en de vakcode van het betreffende vak. Ook als je het idee hebt dat je SVO zoals dat in osiris staat niet klopt met jouw programma kun je een mail sturen naar osa-ewi@remove-this.tudelft.nl.

Bij het servicepunt EWI kun je een gecertificeerde cijferlijst opvragen. 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu