Formulieren

Op deze pagina vindt u het overzicht van de formulieren van de Examencommissies en voor het aanmelden voor het Bachelor examen.

De formulieren voor de examencommissie kunt u uitprinten en inleveren bij het Servicepunt van de faculteit, of sturen naar:

Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Examencommissie opleiding (naam opleiding)
Mekelweg 4
2628 CD  DELFT

De formulieren voor het aanmelden van het bachelor examen kunt u uitprinten en inleveren bij het Servicepunt of opsturen naar

Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Servicepunt EWI
Mekelweg 4
2628 CD Delft

U dient zich uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering van de examencommissie aan te melden voor het bachelor examen. Bij 'Examendata en diploma-uitreikingen' vindt u data van de uiterste aanmelding, de vergaderingen en de uitreikingen.

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu