Minor Robotica

Doel van de minor

De studenten ontwerpen en bouwen een functionele robot in een multidisciplinair team. Elke groep kiest in de eerste week een probleem/onderwerp waarvoor een robot ontworpen kan worden. In de rest van het eerste kwartaal wordt dan een compleet ontwerp gemaakt. In het tweede kwartaal wordt dan een prototype gebouwd aan de hand van het ontwerp, Tevens wordt aan het einde een presentatie gehouden, waarbij geshowed wordt hoe de robot werkt. Een voorbeeld hiervan kan gezien worden in deze uitzending van Hart van Nederland: http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2014/robots-voor-bij-je-thuis/

Doel van het programma

Hierbij worden de volgende technische comptetenties gebruikt:

  • Markt analyse, user experience design, usability en exterior design, user interaction design. (IO studenten hebben deze competenties al)
  • Krachten analyse, statische en dynamische analyses, mechanische systeem ontwerpen, kinematische modellering. (WB studenten hebben deze competenties al)
  • Electische schakelingen ontwerpen, sensor en motor keuze, aansturing van motoren, sensoren uitlezen. (ET studenten hebben deze competenties al)
  • Ontwerp, implementatie en testen van software architectuur en modules. (TI studenten hebben deze competenties al)

Ieder van deze competenties zal gebruikt worden door alle studenten, waarbij de studenten van hun eigen studierichting de verantwoordelijkheid hebben voor de coördinatie van deze dingen.

Voor welke studenten

Voor alle gemotiveerde studenten van IO, WB, ET of TI die affiniteit hebben met robots.

Aanmelden

Alleen in de eerste ronde kan via OSIRS ingeschreven worden voor deze minor. Tevens moet er een motivatiebrief gestuurd worden voor 3 juni naar Martijn Wisse (zie hieronder). Daarna worden de studenten geselecteerd en in groepen ingedeeld aan de hand van hun motivatiebrief.
Na de selectie kan niet meer afgemeld worden voor de minor, aangezien de studenten in groepen ingedeeld worden.

Minorcoordinator

Prof. dr. ir. Martijn Wisse, m.wisse@remove-this.tudelft.nl 

Zie verder de details in http://studiegids.tudelft.nl - opleidingtype 'minor' - opleiding 'Minors Werktuigbouwkunde

© 2017 TU Delft

Metamenu