Kruikius kaart

De Kruikius (Cruquis) kaart is een in 25 bladen gegraveerde kaart. Het geheel beslaat een oppervlak van 230 x 280 cm. Niet door het het formaat, maar door de kwaliteit van de kartografie waarmee op de "gevoelige"schaal 1:10.000 gewerkt is overtreft de Delfland-kaart alles wat er in de 17e en 18e eeuw in de catagorie waterschapskaarten gepresteerd is.

Klik hier voor de Kruikius kaart

Meer details vindt u op de individuele kaartbladen.

Kaartblad 1 (Hoek van Holland)

Kaartblad 2 ('s Gravezande)

Kaartblad 3 (Loosduynen)

Kaartblad 4 (Schevelinge)

Kaartblad 5 (Waelsdorp)

Kaartblad 6 (Staelduynen)

Kaartblad 7 (Naeldwyk)

Kaartblad 8 (Wateringe)

Kaartblad 9 ('s Gravenhage)

Kaartblad 10 (Wassenaer)

Kaartblad 11 (Maessluys)

Kaartblad 12 (Schipluyden)

Kaartblad 13 (Delft)

Kaartblad 14 (Delft)

Kaartblad 15 (Leytsendam)

Kaartblad 16 (Maeslant)

Kaartblad 17 (Vliet Landen)

Kaartblad 18 (Papsousepolder)

Kaartblad 19 (Pynacker)

Kaartblad 20 (Soetermeer)

Kaartblad 21 (Vlaerding)

Kaartblad 22 (Vlaerding)

Kaartblad 23 (Schieveense Polder)

Kaartblad 24 (Berckel)

Kaartblad 25 (Bleyswyk)

De digitale kaart is beschikbaar gesteld door het Hoogheemraadschap Delfland.
http://www.hhdelfland.nl/
Bronvermelding 't Hooge heemraedschap van Delflant / Nicolaes en Jacob Kruikius (1712) Vindplaats Hoogheemraadschap van Delfland te Delft inv.nr. OAS 726

Name author: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu