Examencommissie-vergaderingen en diplomauitreikingen

 

Op deze pagina vindt u het overzicht van de data en tijden van de examencommissievergaderingen en diploma-uitreikingen van de opleidingen van EWI.

Bachelor
U dient zich uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering van de examencommissie aan te melden om geslaagd verklaard te worden voor het Bachelor examen.
Bij 'Formulieren' vindt u het benodigde formulier voor aanmelding. 

In het najaar vindt er een officiële uitreiking plaats van de Bachelor diploma’s.

Master
Voor de master opleiding SET vindt 3 keer per jaar een collectieve diploma-uitreiking plaats. U dient zich uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering van de examencommissie aan te melden om geslaagd verklaard te worden voor het Master examen.
Bij 'Formulieren' vindt u het benodigde formulier voor aanmelding. 

Voor de overige EWI master opleidingen zijn er geen collectieve diploma-uitreikingen. Studenten ontvangen hun master diploma individueel na een succesvolle verdediging van hun afstudeerwerk, mits ze aan alle voorwaarden voor het diploma hebben voldaan. Hiertoe dienen de benodigde formulieren tijdig ingeleverd te zijn. 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat O&S, tel.: 015 - 27 81879, e-mail: OS-EWI@remove-this.tudelft.nl.

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu