BSc en MSc Electrical Engineering

VERGADERDATA EXAMENCOMMISSIE

09 maart 2017

10 april 2017

11 mei 2017

16 juni 2017

10 juli 2017

17 augustus 2017

14 september 2017


Formulieren voor de Examencommissie dienen uiterlijk vijf werkdagen van te voren ingeleverd te zijn bij het Servicepunt.
Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u bericht van het besluit van de Examencommissie.


BACHELOR DIPLOMA-UITREIKING

Uiterste datum aanmelding

September 2017

Diploma-uitreiking

November 2017

 

MASTER
Er zijn geen collectieve Master diploma uitreikingen. Studenten ontvangen hun Master diploma individueel na een succesvolle verdediging van hun afstudeerwerk, mits ze aan alle voorwaarden voor het diploma hebben voldaan. Hiervoor dienen de benodigde formulieren tijdig ingeleverd te zijn! 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot het Secretariaat O&S, 
tel.: 015 - 27 81879, e-mail: OS-EWI@remove-this.tudelft.nl 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu