BSc Technische Wiskunde en MSc AM

VERGADERDATA EXAMENCOMMISSIE

9 oktober 2017

6 november 2017

11 december 2017

8 januari 2018

12 februari 2018

Formulieren voor de Examencommissie dienen uiterlijk vijf werkdagen van te voren ingeleverd te zijn bij het Servicepunt.
Binnen twee weken na de vergadering ontvangt u bericht van het besluit van de Examencommissie.

BACHELOR DIPLOMA-UITREIKING

17 November 2017

 

MASTER
Er zijn geen collectieve Master diploma uitreikingen. Studenten ontvangen hun Master diploma individueel na een succesvolle verdediging van hun afstudeerwerk, mits ze aan alle voorwaarden voor het diploma hebben voldaan. 

Hiervoor dienen de benodigde formulieren tijdig ingeleverd te zijn!

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot het Secretariaat O&S, 
tel.: 015 - 27 81879, e-mail: OS-EWI@tudelft.nl .

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu