Formulieren

Op deze pagina vindt u het overzicht van de formulieren van de (deel-)examencommissies EWI en voor het aanmelden voor het Bachelor examen.

De formulieren voor de (deel-)examencommissie kunt u uitprinten en inleveren bij het Servicepunt van de faculteit, B36 - Mekelweg 4,  of sturen naar:

Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Examencommissie opleiding (naam opleiding)
Mekelweg 4
2628 CD  DELFT

De formulieren voor het aanmelden van het bachelor examen kunt u uitprinten en inleveren bij het Servicepunt, B36 - Mekelweg 4, of opsturen naar

Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Servicepunt EWI
Mekelweg 4
2628 CD Delft

U dient zich uiterlijk 20 werkdagen voor de vergadering van de examencommissie aan te melden voor het bachelor examen. Bij 'Examendata en diploma-uitreikingen' vindt u data van de uiterste aanmelding, de vergaderingen en de uitreikingen.

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu