Spreekuurtijden

Spreekuur bachelorstudenten Electrical Engineering en schakelstudenten: woensdag 13:00 - 14:00 uur met Jolien Kooijman.

Spreekuur bachelorstudenten Technische Informatica en masterstudenten Computer Science: maandag en vrijdag 13:00 - 14:00 met Eva de Haan.

Spreekuur bachelorstudenten Technische Wiskunde en masterstudenten Electrical Engineering, Applied Mathematics, Computer Engineering, Embedded Systems: woensdag en vrijdag 13:00 tot 14:00 uur met Susanne van Aardenne.

Spreekuur masterstudenten Sustainable Energy Technology: donderdag 13:00 tot 14:00 uur met Leonie Boortman.

Graag wachten bij kamer LB02.210 of 220 op de blauwe bankjes.

Heb je een langere afspraak nodig? Maak een afspraak bij de studieadviseur. 

Kijk op Blackboard voor de meest recente updates over de spreekuren.

Maak een afspraak

Is er in de nabije toekomst geen afspraakmogelijkheid? Kom dan naar het open spreekuur van jouw studieadviseur. 

© 2017 TU Delft

Metamenu