Tips

  • Studeer regelmatig en serieus
  • Maak een studieplanning
  • Maak gebruik van werkcolleges en oefententamens
  • Pas instructies over correct citeren, parafreseren en bronvermelding zorgvuldig toe
  • Oefen citeren en bekijk voorbeelden in wetenschappelijke teksten
  • Vraag bij twijfel je docent om hulp
  • Maak bij groepsopdrachten een goede taakverdeling
  • Wissel bij groepsopdrachten eens van rol, zodat je bij een individuele opdracht alle taken geoefend hebt.
  • Breng anderen niet in de verleiding

Fraude & Plagiaat

Stress, tijdnood, een gemist college. Geen redenen om je te laten verleiden het niet zo nauw te nemen met de regels. Je bent in een universitaire omgeving waarin je wordt opgeleid tot een zelfstandig denkende ingenieur. Daarbij hoort een academische werkhouding, waarbij je op je eigen kritische vermogen moet leren vertrouwen en op je eigen prestaties moet worden beoordeeld. Bewust of onbewust frauderen past daar niet bij.

Naam auteur: Webredactie-OS
© 2017 TU Delft

Metamenu