Honours Programme BSc

Het Honours Programme is een extra programma voor excellente studenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging. Studenten krijgen de kans zich te verdiepen en/of te verbreden in een onderwerp naar keuze.

Inhoud

Het Honours Programme Bachelor bestaat uit – minimaal – 20 EC. 5 EC van het programma wordt ingevuld met interfacultaire vakken. Voor de overige – minimaal – 15 EC schrijven studenten een programmavoorstel dat moet worden goedgekeurd door de directeur en/of coördinator van het Honours Programme.

Ingangseisen

Alle 60 studiepunten van het eerste jaar van de bacheloropleiding moeten behaald zijn. Studenten met een gewogen gemiddelde van een 8.0 of hoger worden rechtstreeks toegelaten. Studenten met een gewogen gemiddelde tussen de 7.5 en 8.0 mogen solliciteren door middel van een motivatiebrief.

Uitstroomeisen

Alle onderdelen van zowel de reguliere bacheloropleiding als het Honours Programme Bachelor moeten nominaal – dus in principe binnen 3 jaar – met een voldoende resultaat afgerond zijn om het Honours Certificaat te behalen. In specifieke gevallen is een maximum van 6 maanden uitstel bespreekbaar.

Meer informatie? Bekijk het informatiedocument (volgt binnenkort) of neem contact op met honourscommittee-3mE@remove-this.tudelft.nl

 

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu