Meer informatie?

Honours Programme BSc

Het Honours Program Bachelor (HPB) biedt ruimte aan individuele studenten in de bachelorfase om te excelleren en dus prestaties te leveren, die bijzonder zijn en meetbaar uitstijgen boven die van de reguliere bachelorstudenten. Het programma heeft een grootte van 20 ECTS en er is een grote vrijheid om dit programma zelf in te vullen. De motivatie voor deelname aan dit talent programma word getoetst door de Honours Program Commissie (HPC) van 3mE.

Het Honours Program Bachelor is bedoeld voor bachelor studenten die:

  • P in 1 jaar gehaald hebben met een gemiddelde van minimaal 7,5
  • een andere goede reden hebben om mee te mogen doen

Aanmelding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden na het behalen van de P.

Voor details betreffende de inhoud van het programma, de toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure wordt verwezen naar de uitvoeringsregeling Honours Program Bachelor zoals gepubliceerd op de website Onderwijsinformatie 3mE.

Meer informatie kan worden verkregen bij de honours commissie via honourscommittee-3mE@remove-this.tudelft.nl

Meer informatie en formulieren

© 2017 TU Delft

Metamenu