Aanmelden voor Onderwijs

 • Hoe meld ik me aan?
 • Verplicht voor al het bachelor onderwijs (overzicht vakken)
  Dus niet voor master onderwijs
 • Start aanmelden onderwijs semester 1 (2017-18) 
  = 15 juni 2017, 0:00 uur
 • Deadline aanmelden onderwijs semester 1 (2017-18)
  = 15 juli 2017, 24:00 uur

Niet aanmelden = Niet meedoen

Controle op toelatingseisen vindt plaats, na sluiting van de aanmeldperiode, op de volgende momenten;

 • 1e controle = kalenderweek 30.
 • 2e controle = kalenderweek 35.

Studenten ontvangen in dezelfde week een reactie over de uitslag. 

Aanmelden voor onderwijs

OSIRIS = OPEN

Aanmelden voor de bachelorvakken van semester 1 (kwartaal 1 en 2) is geopend en is voor alle bachelorstudenten verplicht.
*vakcodes kunnen in 2017-2018 zijn veranderd, bekijk ze vooraf in de studiegids.
Aanmelden geldt op vakniveau. Je meldt je voor het hele vak aan ook al ga je een deel doen. Bekijk het stappenplan.

Deadline = 15 juli, 24:00 uur

Niet aanmelden = Niet meedoen

Het aanmelden voor onderwijs vindt twee maal per jaar in vastgestelde perioden plaats. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen. Je meldt je voor de start van het desbetreffende semester aan. Dat wil zeggen voor vakken van semester 1 (kwartaal 1 en 2)  van 15 juni t/m 15 juli of semester 2 (kwartaal 3 en 4) van 15 december t/m 15 januari.

Aankomende eerstejaarsstudenten melden zich aan tijdens de ontvangstbijeenkomsten voor het onderwijs van het eerste semester van hun studie.

Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet.

Aanmelden voor onderwijs is van toepassing op alle bachelor vakken.

© 2017 TU Delft

Metamenu