Aanmelden voor Onderwijs

  • Hoe meld ik me aan?
  • Start aanmelden onderwijs semester 2 = 15 december 2016, 0:00 uur
  • Deadline aanmelden onderwijs semester 2 = 15 januari 2017, 24:00 uur

Niet aanmelden = Niet meedoen

Controle op toelatingseisen vindt plaats, na sluiting van de aanmeldperiode, op de volgende momenten;

  • 1e controle = kalenderweek 3.
  • 2e controle = kalenderweek 6.

Keuze werkgroep

Tijdens het aanmelden word je gevraagd om een werkgroep te kiezen:

  • Volg je het vak voor de eerste keer? Kies de werkgroep waarop je op dit moment bent ingedeeld (1ste semester).
  • Volg je het vak voor de eerste keer en heb je geen groepsnummer? Kies bij je aanmelding voor ‘geen werkgroep’.
  • Volg je het vak opnieuw? Kies bij je aanmelding voor ‘geen werkgroep’.

Aanmelden voor onderwijs en tentamens

NB: Aanmelden onderwijs geldt in het academisch jaar 2016-2017 geldt:

  • Bacheloropleiding Klinische Technologie: aanmelden voor al het onderwijs, inclusief het eindproject (KTO).

Let op: Voor de bacheloropleidingen WB en MT geldt ook dat je je moet aanmelden voor een paar onderdelen in je studie. De procedure zoals op deze site omschreven is, is enkel van toepassing voor de bacheloropleiding KT. Je wordt via Blackboard en nieuwsblog geïnformeerd.

Het aanmelden voor onderwijs vindt twee maal per jaar in vastgestelde perioden plaats. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen. Je meldt je voor de start van het desbetreffende semester aan. Dat wil zeggen voor vakken van semester 1 (kwartaal 1 en 2) in juni/juli of semester 2 (kwartaal 3 en 4) in december/januari.

Aankomende eerstejaarsstudenten worden automatisch aangemeld voor het onderwijs van het eerste semester van hun studie, zij dienen zich wel aan te melden voor onderwijs in het tweede semester (voorjaar). Alle andere studenten melden zich aan voor het onderwijs dat ze aankomende semester willen volgen. 

Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet.

© 2017 TU Delft

Metamenu