This page is only available in Dutch.

Enrollement for education and exams

Het aanmelden voor onderwijs vindt twee maal per jaar in vastgestelde perioden plaats. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen. Je meldt je voor de start van het desbetreffende semester aan. Dat wil zeggen voor vakken van semester 1 (kwartaal 1 en 2)  van 15 juni t/m 15 juli of semester 2 (kwartaal 3 en 4) van 15 december t/m 15 januari.

Aankomende eerstejaarsstudenten, schakelstudenten en exchange studenten melden zich aan tijdens de ontvangstbijeenkomsten voor het onderwijs van het eerste semester van hun studie.

Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingseisen voldoet.

© 2017 TU Delft

Metamenu