Studiebegeleiding

Wat kan de studieadviseur voor je betekenen?

Bij de studieadviseurs kun je terecht voor advies over persoonlijke en studiegerelateerde vragen en problemen. Door de onafhankelijke positie van de studieadviseurs hebben studenten de gelegenheid om in vertrouwen met hen over diverse zaken te spreken.

De onderwerpen in de lijst geven je een indruk van wat je zoal met een studieadviseur kan bespreken:

 • Algemene informatie over de studie(inhoud)
 • Bindend Studieadvies
  Studieloopbaanadvisering en -begeleiding
  Omzwaaien of studiestaken
  Keuze afstudeerrichting
  Studieplanning, -voortgang en -motivatie
  Mentoraat
 • Buiten-curriculaire activiteiten
  Bestuurs- en commissiewerk
  Stage en werken
 • Financiële aangelegenheden
  Vragen over studiefinanciering
  Regeling Afstudeersteun (RAS)
  Studiekosten
 • Algemene onderwijszaken
  Onderwijs en Examenregeling
  Studentenstatuut
  Inschrijving
 • Persoonlijke problemen
  Ziekte
  Psychosociale problematiek (familieomstandigheden)
  Handicap en studie
Naam auteur: Ewoud van Luik
© 2018 TU Delft

Metamenu