Regeling Afstudeersteun Studenten

Algemene voorwaarden voor het ontvangen van RAS

  • Ingeschreven staan als voltijdstudent aan de TU Delft
  • Tijdens het aanvragen en activiteit/omstandigheid moet student studiefinanciering ontvangen

TU Delft erkent zeer uiteenlopende bestuurlijke activiteiten als grond voor een financiële compensatie via de RAS. De TU Delft hecht er belang aan om studenten die bestuurlijke activiteiten ontplooien (gedeeltelijk) financieel te compenseren. Onder bestuurlijke activiteiten wordt verstaan:

  • Onderwijsgerichte zaken (onderwijscommissies, Facultaire- en Centrale Studentenraad)
  • Studentgerichte zaken (besturen van studenten-, studie-, en sportverenigingen, commissies en projecten, zoals bijvoorbeeld Dreamteams

Let op: Een student kan maximaal 12 RAS-maanden ontvangen gedurende de studententijd. Indien iemand een fulltime bestuur heeft gedaan, geldt een maximum van 18 RAS-maanden.

Studieadviseur
In eerste instantie dien je als student je te wenden tot de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en de te volgen procedures.

Voor  fulltime besturen en de onvoorziene omstandigheden, is het verplicht om langs de studieadviseur te gaan en daar een verklaring van te krijgen. Het is aan te raden om even overleg te voeren met je studieadviseur indien je een commissie gaat vervullen, maar dit is niet verplicht.

Verdere informatie Voor alle bepalingen rondom de RAS kan je het studentenstatuut raadplegen of contact opnemen met de CSa. Het aanvraagformulier kun je downloaden of ophalen bij de CSa of je studieadviseur.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu