Studietips

Studietips

Planning
Elk studiepunt (ec) staat voor 28 uur werken. Dat betekent dat je om nominaal te studeren, gemiddeld 40 uur per week aan je studie zult moeten besteden. Een fulltime werkweek dus! Een groot deel van deze wekelijkse studie-uren, kan je zelf indelen. Als je naast je studie ook nog andere activiteiten hebt zoals sport, werk of je bent bijvoorbeeld lid van een studentenvereniging betekent het dus dat je goed zult moeten plannen.

Hoeveel uur per week besteed jij aan je studie? Om daar meer inzicht in te krijgen zou je eens een week 'tijd kunnen schrijven'. Je houdt dan bij hoeveel uur je daadwerkelijk aan je studie besteedt.

Vervolgens kan je een planning maken. Dit is om meerdere redenen nuttig; het vergroot de kans dat je je doel haalt, het helpt je om te experimenteren met het inschatten van tijd, het confronteert je met de gevolgen van uitstellen (het werk stapelt zich op!) en bij het maken van een planning bekijk je vaak in vogelvlucht de stof al even. 

SMART doelen stellen
Het maken van een planning is de eerste stap, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om dat je je aan je planning houdt! Hiervoor is het belangrijk dat je een helder doel voor ogen hebt en echt gemotiveerd bent om dit doel te halen. Wat je hierbij kan helpen is om je planning ‘SMART’ te maken. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Voorbeeld: Stel dat je 40 bladzijden van vak x op een dag wilt bestuderen. Dit is meetbaar. Het is acceptabel als het in balans is met andere activiteiten die je wil/moet doen en het is een realiseerbaar doel als binnen de gestelde tijd ook zoveel studiestof door jou bestudeerd kan worden. Om het meer tijdgebonden te maken kan je als doel stellen dat je het tussen 9.00 en 16.00 uur wilt doen. Om het een specifiek doel te maken moet je ook aangeven hoe je het wilt doen: uittreksel maken, sommen maken, doorlezen, herhalen, ontwerpschetsen, etc. Door je doelen SMART te omschrijven blijf je gemotiveerd.

Interessante websites: 

    Terug
© 2018 TU Delft

Metamenu