1485

junior Software Engineers Webdevelopment

You can find the Dutch version of this vacancy below.

The company

In the last 16 years, this internet provider located in the Randstad has grown from a small business to an experienced and reliable web company. They provide internet services and products, such as domain registration, web hosting, Virtual Private Hosting, cloud hosting, Dedicated Services, Software as a Service and web design. Currently, the company employs about 120 employees and works for more than 280,000 private and business customers.
Despite this growth, the company has managed to retain an informal, pleasant and friendly working environment with attention for personal and professional development of its employees. In this flat organisation there is room for the employee’s own input. You will be given the opportunity to come up with new developments of services and to work with the newest techniques in virtualisation.

The job

The software – written by the company! – goes far beyond the website that the customers will see. Also the systems for provisioning, billing, mailings and customer information are designed and developed by this company and are of very high quality.
The large amounts of data which you will handle make this job a great challenge. You will work on a system that controls more than 810,000 domain names and 82,000 websites. This results in databases with millions of records in which anything can happen.

You will work with agile techniques and will use the test driven development methodology. All code will be checked via peer reviews and both version control and issue tracking systems are used. All unit tests are checked by continuous integration systems with every code change. The working stations at the company have two monitors, working under Linux, and as IDE you will use Eclipse.
You quickly divide problems into smaller sub problems and you will - after a training period - solve these independently. You also know what is strange about a final private method, how to make a SQL query and what the difference is between a linked list and an array.

Does your heart beat faster for enormous amounts of data? Then we are looking for YOU!

Job requirements

  • TUD, discipline Information Technology, Electrical Engineering, or comparable
  • Knowledge of object orientated programming with UML (such as in Java, C++ or C#)
  • Knowledge of relational databases, data structures and algorithms
  • Strong analytical skills
  • Big team player

Other

The team consists of young, international and enthusiastic people, many of whom are graduated from university. The atmosphere at the office is informal and there is usually a fun activity after hours, such as drinks with colleagues or a visit to the movie theatre. Once a year a team outing is organised. Four times a year a quarterly drinks for all employees is organised.
The office is situated close to a train station.

Interested?

Register now.

Already registered, call us or send an e-mail. Phone: 015 278 65 27 / mail: info@supair.tudelft.nl

1485h

Het bedrijf

Deze veelzijdige internetprovider in de Randstad timmert is in de laatste 16 jaar van een kleine onderneming tot een ervaren en betrouwbaar internetbedrijf uitgegroeid. Zij leveren internetdiensten en - producten zoals domeinregistratie, webhosting, Virtual Private Hosting, cloud hosting, Dedicated Services, Software as a Service en webdesign. Inmiddels hebben zij rond de 120 medewerkers in dienst en is het aantal particuliere en zakelijke klanten gestegen tot ruim 280.000.
Ondanks deze groei heeft het bedrijf nog altijd een informele werksfeer met aandacht voor de persoonlijke en professionele groei van haar medewerkers. In deze platte organisatie is er ruimte voor de inbreng van eigen ideeën. Je krijgt hier de kans om nieuwe ontwikkelingen van diensten te bedenken en te werken met de nieuwste virtualisatie technieken.

De functie

De door het bedrijf zelf geschreven software gaat heel wat verder dan alleen de website die klanten te zien krijgen. Ook de systemen voor provisioning, facturatie, mailings en klantinformatie zijn zelf door het bedrijf ontwikkeld en zijn van zeer hoogwaardige kwaliteit.
De grote hoeveelheden data waar je mee te maken krijgt, maken het werk zeer uitdagend. Je werkt aan een systeem dat meer dan 810.000 domeinnamen en 82.000 websites beheert. Dit resulteert in databases met miljoenen records waar elke onwaarschijnlijke situatie in voorkomt.

Je werkt met agile technieken en maakt hiernaast gebruik van de test driven development methodologie. Verder wordt alle code gecontroleerd door middel van peer-reviews en er wordt zowel version control als issue tracking systemen gebruikt. Alle unit-tests worden door continuous integration systeem bij elke codewijziging gecontroleerd. De werkplekken zijn uitgerust met twee monitoren, die onder Linux werken en als IDE maak je gebruik van Eclipse.
Problemen weet je makkelijk op te delen in deelproblemen en deze - na een inwerkperiode - zelfstandig op te lossen. Je weet ook wat er raar is aan een final private method, hoe je een SQL query moet maken en wat het verschil is tussen een linked list en een array.

Gaat jouw hart sneller kloppen van enorme hoeveelheden data? Dan zijn wij op zoek naar JOU!

Jouw profiel

  • TU, richting Technische Informatica, Elektrotechniek of vergelijkbaar
  • Kennis van object-georiënteerd programmeren aan de hand van UML (b.v. in Java, C++ of C#)
  • Kennis van relationele databases, datastructuren en algoritmes
  • Analytisch denkvermogen
  • Goed in teamverband kunnen werken

Overig

Het team bestaat uit jonge, internationale en enthousiaste mensen van wie velen zijn afgestudeerd aan de universiteit. Op kantoor heerst een informele sfeer en na werktijd drinken ze regelmatig samen een biertje of ze doen leuke dingen zoals een bezoekje aan de bioscoop. Eén keer per jaar hebben ze een team uitje. Vier maal per jaar organiseert het bedrijf voor alle medewerkers een kwartaalborrel.
Het kantoor is vlakbij een treinstation.

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in.

Ben je al ingeschreven, bel of mail ons. Tel: 015 278 65 27 / info@supair.tudelft.nl

1485h

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu