Partner Universities Search

Beurswijzer

Terug naar stap 1

ga naar stap 2 'Regelwerk'

stap 3

Stap 4

Overzicht Studie- & Stagebeurzen

Voorwaarden & omschrijvingen

Check eerst of je voldoet aan de beursvoorwaarden, voordat je een bepaalde beurs aanvraagt. Als je niet zeker bent of je aan de voorwaarden voldoet, neem dan contact op met de international office van je faculteit voordat je een beursaanvraag indient.
FIS en STIR beurzen kunnen online aangevraagd worden via OSIRIS.

1. IS Fonds – Fonds Internationale Stage
2. STIR - Fonds Internationale Universitaire Samenwerkingsrelaties
3. ERASMUS+ Studiebeurs '17-'18
4. ERASMUS+ Stagebeurs '17-'18
5. VM – Virtuele Mobiliteit
6. Stud Fonds
7. TU Delft Universiteitsfonds beurzen
8. JvE – Justus & Louise van Effen Research Grant
9. IDEA League Student Research Grant
10. Holland Scholarship

© 2017 TU Delft

Metamenu