Partner Universities Search

Beurswijzer

Terug naar stap 1

ga naar stap 2 'Regelwerk'

stap 3

Stap 4

Speciale beurzen studie en onderzoek

Buiten de TU Delft zijn er ook fondsen en stichtingen die je zelf kunt benaderen. Houd er rekening mee dat de uitbetaling van beurzen enige tijd in beslag kan nemen en dat sommige instanties pas na terugkomst de beurs uitbetalen.

Enkele beurzen die vaak door TU-studenten worden aangevraagd:

 • Nederlandse Hartstichting beurs
  Jaarlijks stelt de Nederlandse Hartstichting een beurs beschikbaar om een veelbelovende TU Delft student de mogelijkheid te bieden in de doctoraalfase een onderzoeksstage te doen bij een gerenommeerd onderzoeksinstituut in binnen of buitenland.
 • Holland Scholarship
  Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.
 • The Voice of Innovation
  Het De Breed Kreiken Innovatiefonds ondersteunt innovatief toptalent door het verstrekken van een studiebeurs voor een vervolgstudie in het buitenland. Vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds worden studenten met baanbrekende innovatieve ideeën voorgedragen.
 • Echo Foundation Beurzen
  Een beurs voor excellente allochtone studenten om een deel van hun studie of onderzoek in het buitenland te doen.
 • China Programma
  Jaarlijks zijn er 25 beurzen beschikbaar voor studie of onderzoek in China. Het beursprogramma is bestemd voor Nederlandse kwalitatief goede studenten die tijdens en na hun studie in Nederland minimaal een academisch jaar (10 maanden) op bachelor (bachelor studenten moeten twee jaar van hun BSc hebben afgerond), master- of PhD niveau in China willen studeren. Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China (Excellence & Exchange).
 • Cultureel Verdragbeurzen
  Veel landen bieden in het kader van hun cultureel verdrag met Nederland studie- en onderzoeksbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Je kunt ook taalcursussen in de zomer volgen.
 • Beurzen voor studie en onderzoek in Duitsland
  De website bevat veel informatie voor Nederlandse studenten over beurzen voor studie in Duitsland.
 • French academic scholarships
  De Franse Ambassade in Nederland en internationale bedrijven (Total, Unilever, Peugeot, Sodexho, KLM-Air France en Corus) willen Frankrijk aantrekkelijk maken voor Nederlandse studenten door ze een studiebeurs van een jaar te verlenen.
 • Europees Universitair Instituut
  Het Europees Universitair Instituut (EUI San Domenico di Fiesole, Florence, Italië) is een internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek. Het doctoraalprogramma bereidt onderzoekers voor op het schrijven en verdedigen van een proefschrift. Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties 160 onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten.
 • Fulbright beurzen
  Een beurs voor bovengemiddelde studenten die voor studie of onderzoek naar de VS willen gaan.
 • Netherlands - Florida Scholarship Fund (temporary out of order)
  Een beurs voor studenten voor studie of stage bij een universiteit of bedrijf in Florida.
 • Nuffic BeursOpener
  De Nuffic BeursOpener is bedoeld voor studenten, onderzoekers en medewerkers die voor studie, stage of onderzoek naar het buitenland willen en voor de bekostiging daarvan beurzen en fondsen zoeken.
 • Grantfinder voor de VS
  Online zoekmachine voor een beurs t.b.v. studie en onderzoek in de VS.
 • Research Student Program
  Aanmelding voor 20 november 2016
 • International Graduate Programme
  Aanmelding voor 30 november 2016
© 2017 TU Delft

Metamenu