Reisveiligheidstraining

“It’s a dangerous business going out your front door.” J.R.R. Tolkien (1892-1973)

Sinds 2013 organiseert Integrale Veiligheid reisveiligheidstrainingen voor studenten die naar het buitenland op stage of studiereis gaan. De wereld is sterk aan verandering onderhevig en de specifieke risico’s in de landen waarheen studenten reizen zijn veelal onbekend. Tijdens de reisveiligheidstraining leer je over de risico’s waaraan je blootgesteld wordt in andere contexten en hoe je je hierop effectief kunt voorbereiden. Daarnaast worden specifieke tips gegeven over hoe je om moet gaan met specifieke incidenten zoals: natuurgeweld, (gewelddadige) overvallen, demonstraties en terrorisme. Deze training is verplicht voor studenten die naar gevaarlijke gebieden reizen (reisadvies Minbuza klasse oranje http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen). Studenten die naar gele en groene gebieden reizen, kunnen uiteraard ook deze training volgen, maar zijn het niet verplicht.

De training wordt gegeven in het Engels. De trainingen vinden (bij voldoende aanmeldingen) eens per maand/zes weken plaats. Je kunt je aanmelden voor deze training door een email te sturen naar TU-IV@tudelft.nl onder vermelding van:

  • Naam, email,  telefoonnummer en faculteit.
  • Informatie over voorgenomen verblijf (reis data en bestemming).
  • Voorkeurstaal training; Nederlands of Engels

Studenten zijn verplicht om zich van tevoren voor deze training aan te melden en kunnen niet op goed geluk komen omdat de training zoveel mogelijk op de te bezoeken landen is gericht.  De data voor de eerstvolgende reisveiligheidstrainingen vinden plaats op:

  • 12 april van 12.00-14.00 uur; EWI de Dijkstrazaal
  • 18 mei van 12.00-14.00 uur;  EWI de Dijkstrazaal
  • 1 juni van 12.00-14.00 uur;  EWI de Dijkstrazaal
  • 6 juli van 12.00-14.00 uur;  EWI de Dijkstrazaal
© 2017 TU Delft

Metamenu