Stagecontracten

Het is belangrijk om een stageovereenkomst af te sluiten met het bedrijf of de instelling waar je stage gaat lopen, omdat mondelinge afspraken niet altijd worden nagekomen. Met een stageovereenkomst heb je een schriftelijk bewijs van de gemaakte afspraken en de geldende voorwaarden. Informatie over stage contracten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu