Taal en cultuur

Taal

Soms kun je Engelstalig onderwijs volgen op een buitenlandse universiteit, maar dat is niet altijd het geval. Dat betekent dat je de taal moet leren. Ook als je stage gaat lopen kan dit raadzaam zijn. Je maakt makkelijker contact maakt met de bevolking, collega’s en medestudenten wanneer je hun taal spreekt. In een aantal gevallen moet je voor toelating tot een studie in het buitenland een toelatingstest afleggen. Toelatingstesten kunnen per land en instelling verschillen.

Taalcursus
Wil je graag een voorbereidende taalcursus volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden.

  1. TU Delft: De faculteit TBM biedt taalcursussen*.
  2. Taalcursus aan een andere universiteit in Nederland, waaronder de Universiteit Leiden.

* Studenten die één of meer taalcursussen Engels heeft gevolgd en gehaald aan de TU Delft, kunnen dit formulier printen. Vraag je docent om het document te tekenen, let er op dat alleen je eigen docent dit formulier mag tekenen. De taarlcursussen worden ieder semester aangeboden.

Cultuur

Ga je op studiereis, studeren of stage lopen in het buitenland? Dan staat je een interessante, spannende en verrassende ervaring te wachten. De communicatie tussen studiegenoten en collega’s uit andere culturen verloopt niet altijd even gemakkelijk. Een goede manier om je voor te bereiden op de cultuur van een land is deelnemen aan de Workshop Interculturele Communicatie. Doel van de workshop is op praktische wijze uiteen te zetten hoe wij, als Nederlanders, de wereld zien en hoe anderen dat doen. Wat je leert is universeel toepasbaar, dus het maakt niet uit naar welk land je gaat, binnen of buiten Europa.

Duur:

9.30 - 14.30

Deelnemers:

Minimaal 12, maximaal 20. Aanmelding sluit week voor workshop.

Kosten:

Geen.

Locatie:

Wordt bekend gemaakt aan deelnemers.

Aanmelden:

internationaloffice@remove-this.tudelft.nl

Recente informatie over de workshop is te zien op de monitor bij INOF en op Blackboard (TUD International students community).
Meer informatie Central International Office
.

© 2017 TU Delft

Metamenu