Verplichte registratie contactinformatie

Wat moet je weten?

Ga je in het kader van je studie1 aan de TU Delft naar het buitenland, dan ben je verplicht om je in OSIRIS te registreren, ook als toestemming van de faculteit vooraf niet nodig is! Door deze registratie weet de TU Delft waar haar studenten naar toe gaan. En Studentenzaken kan daar dan haar beleid op richten. Bij eventuele calamiteiten is Integrale Veiligheid op de hoogte waar je bent om je, in samenwerking met de ambassade en het crisiscentrum van de verzekering, in noodgevallen te helpen.Na registratie én het invullen van je contactinformatie in Osiris val je voor het studie-gerelateerde deel van je buitenlandreis onder de collectieve reisverzekering van de TU Delft. Het crisiscentrum van deze verzekering en indien nodig de Nederlandse (of eigen) ambassade zal je in noodgevallen ter plekke assisteren. De reisverzekering van de TU Delft, biedt enkel dekking voor noodzakelijke medische kosten die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval of ziekte die plaatsvond tijdens de (zaken)reis. Verder geldt dat als een behandeling uitgesteld kan worden tot terugkeer in Nederland, er geen dekking is voor die kosten. Informatie over Verzekeringspolis 2017.

Ook is het noodzakelijk als je naar het buitenland gaat, het adres van jouw contactpersonen in Nederland (bijvoorbeeld je ouderlijk huis) en je verblijfadres in het buitenland bij je Coördinator Internationale Uitwisseling of stagecoördinator achter te laten. Neem zelf de adresgegevens van je faculteit en je coördinator mee. Registreer je verblijf ook in de the 24/7 BZ Informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen via dit systeem zien welke Nederlanders zich waar in het buitenland bevinden zodat ze je in geval van nood kunnen bereiken.

Wat moet je doen?

Zie de checklist en volg de stappen om je te registreren in Osiris.

1.

Login in Osiris (via Blackboard) en klik op de knop Buitenland/ Stay abroad.

2.

Maak een New Request aan, vul de gevraagde gegevens in en verstuur je request. Bij het invullen van de request krijg je vragen over de periode en de bestemming van je studiegerelateerde verblijf en kom je een linkje tegen naar de database “Kompas” van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle Nederlandse studenten en EU en non-EU studenten met een geldige verblijfsvergunning in Nederland registreren hun buitenland verblijf ook in Kompas. In geval van nood waarschuwt de Nederlandse ambassade je dan. Ze sturen bijvoorbeeld een sms naar je telefoon.

3.

Je ontvangt, na het versturen van je request, automatisch een  e-mail dat je verzekerd bent gedurende het studiegerelateerde deel van je buitenlandreis, met een link naar de verzekeringsvoorwaarden. NB. Je bent dit pas echt als je ook je contact informatie hebt ingevuld.

4.

Vul vervolgens de gegevens over je bereikbaarheid in op het scherm Contact and Emergency information:

a. je reisinformatie,
b. je adres in het buitenland, en
c. je contact details.

5.

Save je Contact and Emergency Information.

 

1 Zie in Osiris ‘degree programme’ voor de lijst met studie-onderdelen die hieronder vallen zoals bv. stage, etc.

© 2017 TU Delft

Metamenu