Visum en werkvergunning

Een Nederlands staatsburger heeft geen visum en werkvergunning nodig in de landen van de Europese Unie. Voor andere nationaliteiten verschilt het per land of je een visum en/of een werkvergunning nodig hebt. Op de site van Wilweg is informatie te vinden over deze visa en vergunningen en hoe deze aangevraagd moeten worden. Deze informatie is ook te vinden bij de buitenlandse ambassades in Nederland

© 2017 TU Delft

Metamenu