Stap 4: Afronding

Erkenning studieresultaten

Na het beëindigen van een stage moet er een stageverslag worden geschreven. De eisen betreffende dit verslag zijn faculteitsafhankelijk. Bekijk de buitenlandsite van jouw faculteit als je meer wil weten over wat jij moet inleveren.

Afronden beurzen/fondsen

Veel fondsen stellen als eis dat je na afloop van je verblijf in het buitenland en meestal voor een bepaalde datum een aantal documenten inlevert. Vaak gaat het om evaluatieformulieren, een verslag en/of een verklaring van je coördinator waarin gemeld wordt dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan en waarin wordt aangegeven hoeveel studiepunten zijn toegekend.

Mocht je nog in het buitenland verblijven als de inlevertermijn verstrijkt, dan kan je de vereiste documenten naar het Central International Office per post/fax of mail. Zorg dat je op tijd bent, want te laat inleveren van de verslagen kan leiden tot terugvordering van je beurs. Na inlevering wordt (het restant van) je beurs uitbetaald.

© 2017 TU Delft

Metamenu