Examengeld voor extranei

Bij een inschrijving als extraneus is examengeld verschuldigd.

Type student

 Studiejaar 2015/2016 

 Studiejaar 2016/2017 

EER student

 € 6.000,-

 € 6.000,-

BSc student, non EER

 € 8.678,-

 € 10.000.-

MSc student, non EER 

  € 13.560,-

 € 15.000,-

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu