Collegegeld instellingstarief II

Instellingstarief II vervalt per 31-8-2017 (zie studentenstatuut Bijlage 1, artikel 04 Retributies bachelor-en master opleidingen)

Alle studenten uit non EU/EFTA landen, die voor 1 september 2007 met de Bachelor studie begonnen zijn en een aaneensluitende inschrijving hebben gehad, betalen het instellingstarief II.

Collegegeld
Studiejaar 2016/2017       € 2.689,-  

 

 

Naam auteur: CSA
© 2018 TU Delft

Metamenu