Bewijs van Inschrijving

Als bevestiging van je inschrijving ontvang je uiterlijk binnen één maand, nadat je aan de inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan, het Bewijs van Inschrijving, maar niet eerder dan medio augustus. Indien je het Bewijs van Inschrijving in september nog niet hebt ontvangen en het collegegeld rond 23 september nog niet is afgeschreven, neem dan in ieder geval voor 1 oktober contact met de CSa.

Studieadres
Het Bewijs van Inschrijving wordt toegezonden naar het correspondentieadres in Nederland, België, Duitsland of Luxemburg. Heb je een ander buitenlands adres, dan wordt het Bewijs van Inschrijving toegezonden zodra je een Nederlands correspondentieadres in Studielink hebt ingevoerd.
Controleer het Bewijs van Inschrijving bij ontvangst altijd op juistheid van de vermelde gegevens. Indien je van mening bent dat de periode van inschrijving niet juist is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de CSa.

Duplicaat
In geval van vermissing of beschadiging van het Bewijs van Inschrijving kan bij de CSa een duplicaat worden aangevraagd. Een duplicaat Bewijs van Inschrijving kost € 3,00. In geval van diefstal hoef je niet te betalen. Breng dan wel het proces verbaal mee.
Nadat je aan de inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan wordt een collegekaart verstrekt.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu