Bewijs van Inschrijving

Als bevestiging van je inschrijving ontvang je het Bewijs van Inschrijving. Dit bewijs kun je vanaf 23 augustus 2017 vanuit Osiris downloaden. Zo is het Bewijs van Inschrijving altijd up to date.
Vanaf begin september 2017 wordt het Bewijs van Inschrijving opgestuurd naar het correspondentieadres in Nederland, België, Duitsland of Luxemburg. Heb je een ander buitenlands adres, dan wordt het Bewijs van Inschrijving toegezonden zodra je een Nederlands correspondentieadres in Studielink hebt ingevoerd.

Indien je het Bewijs van Inschrijving in september nog niet kunt downloaden of nog niet hebt ontvangen en het collegegeld rond 23 september nog niet is afgeschreven, neem dan voor 1 oktober contact met de CSa.

Controleer het Bewijs van Inschrijving altijd op juistheid van de vermelde gegevens. Indien je van mening bent dat de gegevens niet juist zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de CSa.

Duplicaat
In geval van vermissing of beschadiging van het Bewijs van Inschrijving kan bij de CSa een duplicaat worden aangevraagd. Een duplicaat Bewijs van Inschrijving kost € 3,00. In geval van diefstal hoef je niet te betalen. Breng dan wel het proces verbaal mee.
Nadat je aan de inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan wordt een collegekaart verstrekt.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu