Inschrijven als bijvakstudent of minorstudent

Het kan wenselijk zijn dat je een enkel vak volgt (bijvak) dat niet gegeven wordt door de instelling waar je je hoofdstudie volgt of dat je een minor wilt volgen aan de TU Delft. De mogelijkheid bestaat dan om voor een tweede studie ingeschreven te worden aan de TU Delft.

 • Kies in Studielink eerst voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je als gaststudent wilt inschrijven.
 • Voor gaststudent in een bacheloropleiding: kies voor "nee"  bij "Start in eerste jaar".
 • Voor gaststudent in een masteropleiding:  kies voor "ja"  bij "Start in eerste jaar".
 • Kies bij "Opleidingsnaam" (instelling) voor de juiste opleiding.
 • Bevestig deze opleiding.

Wil je als externe minorstudent ingeschreven worden, dan kies je eerst voor de bacheloropleiding, daarna kies je voor de betreffende minoropleiding en bevestig je deze.

Voor inschrijving als bijvakstudent geldt het volgende:

 • Lever een Bewijs Betaald collegegeld (BBC) in bij de CSa van de andere instelling waarin wordt vermeld welk bedrag aan collegegeld voor je inschrijving is betaald, wat je wijze van inschrijving is en voor welke periode.
 • Lever een verklaring van de examencommissie van de andere instelling in bij de CSa waaruit blijkt dat het te volgen vak bij die instelling niet gedoceerd wordt, maar wel onderdeel uitmaakt van het af te leggen examen.
 • Indien je de verklaring van de examencommissie inlevert, hoef je niet aan te tonen dat je over voldoende kennis van wis- en natuurkunde beschikt.
 • Als bijvakstudent heb je geen recht op een afsluitend diploma.

Voor de inschrijving als externe minorstudent moet je een positieve beoordeling hebben ontvangen van de TU Delft. Zie voor meer informatie de website.

Volg je een 3TU opleiding of een bacheloropoleiding van Life Science and Technology, Molecular Science and Technology, Technische Wiskunde, Klinische Technologie en de masteropleidingen Industrial Ecology en Nanobiology dan is het volgende van toepassing:

 • Studenten van de 3TU opleidingen (TU Eindhoven, Universiteit Twente of TU Delft) worden na inschrijving bij één van de instellingen automatisch ook bij de andere instellingen geregistreerd.
 • Voor de bacheloropleidingen Life Science and Technology, Technische Wiskunde, Nanobiology en Klinische Technologie  dient de student zich bij de TU Delft aan te melden via Studielink (als reguliere student).
 • Voor de bacheloropleiding Molecular Science and Technology en de masteropleiding Industrial Ecology  dient de student zich bij de Universiteit Leiden aan te melden via Studielink (als reguliere student).
 • Voor al deze opleidingen vindt er een automatische uitwisseling plaats van de betaling. Je hoeft zelf geen Bewijs betaald collegegeld in te leveren. 
Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu