Inschrijven voor een tweede opleiding

Voor het studiejaar 2016/2017 berekent de TU Delft geen extra collegegeld voor het volgen van een tweede studie.

Wil je nog een studie volgen voor dezelfde graad als die je al behaald hebt, dan betaal je volgens het instellingstarief I.

Bijbetalen

Tevens kan je daadwerkelijk twee opleidingen tegelijk volgen, aan één en dezelfde instelling of aan verschillende instellingen. Studenten die geen recht hebben op betaling van het wettelijk tarief moeten er overigens wel rekening mee houden dat ze zullen moeten bijbetalen als het tarief voor de tweede inschrijving hoger is dan dat voor de eerste inschrijving.

Studelink
Om je als student in te schrijven voor een tweede opleiding bij de TU Delft, regel je dat via jouw account in Studielink. Kijk op je homepage bij 'mijn inschrijvingen' en dan 'nieuw inschrijvingsverzoek' om een nieuw verzoek te doen.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu