Regeling Afstudeersteun Studenten

Er zijn verschillende oorzaken te bedenken waardoor je studievertraging op kunt lopen. De TU Delft heeft om de (financiële) schade voor jou als student te beperken de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) in het leven geroepen. Binnen de RAS zijn er twee soorten oorzaken van studievertraging: voorziene en onvoorziene omstandigheden. Onder voorziene omstandigheden vallen de bestuurlijke activiteiten zoals het dagelijks bestuur van een studentenvereniging of een commissie die je binnen een vereniging uitvoert. Onder onvoorziene omstandigheden vallen onder andere ziekte, functiestoornissen (bijvoorbeeld dyslexie) of bijzondere familieomstandigheden.

Voor meer informatie over de werking en voorwaarden van de RAS in de volgende situaties, zie

Studievertraging door onvoorziene omstandigheden

Studievertraging door voorziene omstandigheden

Algemene voorwaarden voor het ontvangen van RAS

  • Ingeschreven staan als voltijdstudent aan de TU Delft
  • Tijdens het aanvragen en activiteit/omstandigheid moet student studiefinanciering ontvangen

Studieadviseur
In eerste instantie dien je als student je te wenden tot de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en de te volgen procedures.

Voor  fulltime besturen en de onvoorziene omstandigheden, is het verplicht om langs de studieadviseur te gaan en daar een verklaring van te krijgen. Het is aan te raden om even overleg te voeren met je studieadviseur indien je een commissie gaat vervullen, maar dit is niet verplicht.

Verdere informatie Voor alle bepalingen rondom de RAS kan je het studentenstatuut raadplegen of contact opnemen met de CSa. Het aanvraagformulier kun je downloaden of ophalen bij de CSa of je studieadviseur

Wijzigingen 2017-2018 & 2018-2019

  • Per collegejaar 2017-2018 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Regeling Afstudeersteun. Raadpleeg deze nieuwe regeling.
  • Per collegejaar 2018-2019 vervalt de huidige Regeling Afstudeersteun. Met ingang van dit collegejaar geldt de Regeling Profileringsfonds. Let op: Hoofdstuk 3, paragraaf 1 & 2 van deze regeling treden al in werking per 1 september 2017.

Meer informatie volgt.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu