Incasso informatie

Als incasso van het collegegeld, examengeld of vergoeding in een bepaalde maand niet mogelijk is door saldotekort of blokkade op de rekening, word je aangemaand. De maand daarop volgt een nieuwe poging. Het verschuldigde bedrag is dan de huidige maand plus het bedrag over de voorgaande nog niet geïnde periode.

Incassobureau (achterstallige betalingen in opvolgende maanden)
Bij twee opvolgende maanden achterstand van de betaling wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente en administratiekosten. Het totaal verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na dagtekening van de tweede aanmaning te worden voldaan. Indien het volledig openstaande bedrag niet tijdig wordt voldaan, volgt blokkade van toegang tot het universiteitsnetwerk. Tevens wordt de inschrijving beëindigd per de tweede maand volgend op de maand waarin de eerste aanmaning is verzonden. Een extern incassobureau wordt ingeschakeld om het achterstallige collegegeld te incasseren. Alle daaruit voortvloeiende additionele kosten komen voor rekening van de student.

Incassobureau (achterstallige betaling gedurende het studiejaar)
Indien er drie keer in het studiejaar geen incasso heeft kunnen plaatsvinden, is het totale uitstaande bedrag per direct verschuldigd en dient dit binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Indien de betaling niet (of niet volledig) wordt gedaan, volgt er blokkade van toegang tot het universiteitsnetwerk. Vervolgens wordt een extern incassobureau ingeschakeld en zullen de additionele kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van de student.

Schadevergoeding
Wanneer je zonder inschrijving gebruikt maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen, ben je wegens onrechtmatig gebruik van deze voorzieningen, een vergoeding verschuldigd aan de TU Delft. Zie voor meer informatie de regeling in het Studentenstatuut.

Naam auteur: CSA
© 2017 TU Delft

Metamenu