Intekenen en uittekenen onderwijs

Intekenen
Het intekenen voor onderwijs vindt twee maal per jaar plaats in vastgestelde periodes. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen. Eerstejaars studenten let op: je bent verplicht je in te tekenen voor het onderwijs van het voorjaarssemester om deel te kunnen nemen aan de vakken in dit semester (de intekening voor onderwijs staat los van de aanmelding bij de TU Delft via Studielink). Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Intekenen voor onderwijs in het najaarssemester 2018-2019

 • Intekenen voor een Master 3 selectiestudio
  Master 3 Explore Lab hanteert een selectieprocedure voor de plaatsing van studenten. Je kunt je aanmelden voor Explore Lab vanaf maandag 9 april 11:00 uur t/m woensdag 11 april 24:00 uur 2018.
 • Voorintekenperiode voor Master 3 Architectuur studio (inclusief de bijbehorende vakken)
  Vanaf maandag 30 april 11:00 uur t/m woensdag 2 mei 24:00 uur 2018. Meer informatie over de volledige intekenprocedure voor Master 3 Architectuur studio’s vind je onderaan deze pagina.
 • Intekenperiode voor alle andere vakken in de Bachelor en de Master
  Vanaf maandag 14 mei 11:00 uur t/m vrijdag 25 mei 24:00 uur 2018.

Intekening voor onderwijs verloopt via het intekensysteem BIS (Bouwkunde Inteken Systeem). Klik hier om doorgelinkt te worden naar het intekenprogramma.
In het intekensysteem geef je jouw voorkeur aan voor het onderwijsprogramma dat je het aankomend semester wilt volgen. Wisselen van onderwijsprogramma na sluiting van het intekenprogramma is niet mogelijk!

Uittekenen
Wanneer je tijdens of na de intekenperiode besluit om toch niet deel te nemen aan een vak waar je je voor hebt ingetekend, dien je je voor dit vak uit te tekenen. Dit kan je zelf doen door in te loggen in BIS en in het menu ‘uittekenen’ te kiezen. Voor een goede organisatie van het onderwijs is het belangrijk dat het aantal inschrijvingen voor een vak overeenkomt met het aantal studenten dat ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan het vak. Vergeet dus niet om je uit te tekenen wanneer je besluit om toch niet deel te nemen aan een vak en meld je ook af bij de coördinator van het vak. Let op:

 • Als je je hebt ingetekend voor onderwijs, betekent dit niet dat je daarmee ook automatisch aangemeld bent voor het tentamen. Je moet je apart aanmelden voor tentamens via Osiris.
 • Studenten kunnen zich NIET via Osiris intekenen of uittekenen voor onderwijs (de functiemogelijkheden ‘Inschrijven/Uitschrijven’ in Osiris zijn niet operationeel).

Specifiek voor intekenen Mastervakken

Intekenen voor Mastervakken met beperkte capaciteit
Een aantal studio's (in ieder geval alle Master 1 en 2 Architectuur studio's) en de meeste Master keuzevakken hebben een maximum aantal studenten dat kan deelnemen. Je kunt je alleen intekenen voor deze vakken, zolang het maximum aantal beschikbare plekken niet bereikt is. Wanneer het maximum bereikt is, zal je je voor een alternatief vak moeten intekenen. Het is dus belangrijk om, voordat je je gaat intekenen voor een vak waarvoor een maximum geldt, te bedenken welke alternatieve mogelijkheden jouw voorkeur hebben. Dan kun je je daar meteen voor intekenen.

Intekenprocedure voor Master 3 Architectuur studio (inclusief de bijbehorende vakken)

 • Van 30 april t/m 2 mei 2018 (de voorintekenperiode) kan je je intekenen in BIS voor de studio van je eerste keus. (Je kunt je slechts voor één studio intekenen!) Er geldt niet ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’; elke student kan zich intekenen ongeacht de capaciteit van de betreffende studio.
 • Onderwijs- & Studentenzaken zal het aantal intekeningen voor de studio’s en de capaciteit bespreken met de Master 3 coördinatoren. Als het nodig en mogelijk is zal de capaciteit van een studio vergroot worden, zodat zo veel mogelijk studenten kunnen deelnemen aan de studio van hun eerste keus. Als alle studenten die zich hebben ingetekend voor een studio geplaatst kunnen worden, ontvangen zij uiterlijk 9 mei 2018 een email dat ze definitief geplaatst zijn bij de studio van hun eerste keus. Als er nog steeds meer intekeningen zijn voor een studio dan beschikbare plekken, zal d.m.v. loting bepaald worden welke studenten geplaatst worden in de betreffende studio. Studenten ontvangen uiterlijk 9 mei 2018 een mail of ze wel of niet ingeloot zijn en dus wel of niet geplaatst zijn in de studio van hun eerste keus.
 • Van 10 t/m 13 mei 2018 kunnen studenten die niet ingeloot zijn voor de studio van hun eerste keus zich intekenen in BIS voor één van de studio’s waar nog plek is. Hierbij geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
 • Van 14 t/m 25 mei 2018 (de reguliere intekenperiode) kunnen studenten die zich niet ingetekend hebben tijdens de voorintekenperiode zich intekenen in BIS voor één van de studio’s waar nog plek is. Hierbij geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Voor vragen kun je mailen naar: Intekenen-bk@tudelft.nl.

Terug

© 2018 TU Delft

Metamenu