Minor (Bachelor 5)

Wat is een minor?

De minor is een vakkenpakket van 30 studiepunten, dat gevolgd wordt in het vijfde semester (Bachelor 5). De minor is in principe bedoeld om de kennis te verbreden. Het is dan ook mogelijk om buiten de grenzen van de eigen faculteit of universiteit te treden.

Keuzemogelijkheden:

Thematische Minor
Een vaststaande minor binnen Bouwkunde of een andere faculteit van de TU Delft.

Individuele Minor
Een minor die aan jouw individuele wensen voldoet. Hiervan zijn drie varianten:

  • Externe Minor
    Een vaststaande minor binnen een andere (internationale) universiteit
  • Vrije Minor 
    Zelf samengesteld vakkenpakket aan een (internationale) universiteit
  • Stageminor 
    Stage (25 studiepunten) en verplichte stagevak Persoonlijke Ontwikkeling (5 studiepunten) 

Thematische Minor

De meeste Thematische Minoren worden in het najaarssemester gegeven. De inschrijving hiervoor loopt via de TU Delft-website over minoren: www.minor.tudelft.nl.

Externe en Vrije Minor

De voorwaarden voor een Externe en Vrije Minor zijn onder andere dat het een samenhangend programma van vakken betreft dat door een (internationale) universitaire opleiding wordt aangeboden. Maximaal 10 studiepunten mogen vakken op eerstejaarsniveau betreffen, wanneer deze voorkennis benodigd is voor het volgen van de minor. Mastervakken zijn in geen enkele minor toegestaan. Vraag voordat je de minor gaat doen toestemming aan de Examencommissie (het aanvraagformulier vind je hier). Zorg ook dat je vooraf toestemming hebt van de betreffende universiteit/faculteit/vak/docent om mee te doen met een vak buiten Bouwkunde.

Study abroad

Een study abroad minor valt onder de Vrije Minor. Om een minor in het buitenland te kunnen volgen moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Meer informatie over een minor in het buitenland vind je hier.

Stageminor

Deze minor bestaat uit een stage van 20 studiepunten, een stageverslag van 5 studiepunten en een reflectie op de persoonlijke ontwikkeling van 5 studiepunten. Klik hier voor alle informatie rondom stages. Twee maanden voordat je begint met de stage dien je de stage te laten goedkeuren door de Examencommissie door middel van het formulier: “Aanvraag goedkeuring Stageminor”. Zie voor meer informatie over Stageminor, Externe Minor en Vrije Minor de desbetreffende formulieren.

Studieplanning

De TU Delft biedt het grootste deel van haar minoren slechts eenmaal per jaar aan, namelijk in het najaarssemester. Vrije, Externe en Stageminoren kunnen wel in beide semesters gevolgd worden.

Tussentijdse wijziging in Individuele Minor

Wanneer je Individuele Minor is goedgekeurd en je wordt onverhoopt gedwongen om je minor te wijzigen, doordat een vak bijvoorbeeld niet doorgaat, dan moet je je hele minor opnieuw laten goedkeuren. Vul een nieuw aanvraagformulier in met alle vakken (inclusief het nieuwe vak) zodat de minor opnieuw gekeurd kan worden.

© 2017 TU Delft

Metamenu