Facultaire Studenten Raad

Valt je iets op? Laat het ons weten!
Wij, de studenten in de FSR, volgen zelf onderwijs en praten met veel studenten. Hierdoor zijn we meestal op de hoogte van wat er speelt binnen de faculteit. Maar we horen en weten natuurlijk niet alles. Daarom is het belangrijk dat je het laat weten als je een probleem hebt. Wij kunnen er dan iets aan doen door de contacten en de rechten die we hebben. Je kan langskomen in ons hok aan de Straat (bij Bnieuws, naast @Hok), mailen naar FSR-BK@tudelft.nl, of ons aanspreken op facebook (fb.com/fsrbouwkunde).

Wat is de FSR?
In Nederland hebben alle studenten inspraak in hun onderwijs. Dit is vastgelegd in de wet (art. 9.37 WHW) en wordt uitgevoerd door de facultaire studentenraad (afgekort FSR). De belangrijkste rechten die de FSR heeft zijn instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Hiermee kan de FSR invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit. Zo moet de FSR op een aantal belangrijke punten instemmen met voorgestelde veranderingen voordat ze doorgevoerd kunnen worden. Voor veel andere plannen moet de faculteit het advies van de FSR in acht nemen. Ook kan de FSR zelf initiatief nemen om onderwerpen op de agenda van de faculteit zetten. Zo probeert de FSR het onderwijs en de positie van de student te beschermen en te verbeteren.

Samenstelling en vergaderingen
De FSR bestaat uit negen studenten, die elk jaar in mei verkozen worden. Elke bouwkundestudent kan zich verkiesbaar stellen. Zij hebben binnen de FSR verschillende functies en overleggen met sleutelfiguren op Bouwkunde die relevant zijn voor zijn of haar functie. De gehele FSR vergadert één keer per week. Eens in de zes weken wordt er met de hele FSR, de decaan en de onderwijs- en opleidingsdirecteuren vergaderd tijdens het zogeheten decaansberaad. Hierin worden alle voor studenten belangrijke punten besproken en soms ook toezeggingen gedaan. De FSR werkt ook samen met studentenraden van andere faculteiten, de centrale studentenraad (Oras en Lijst Bèta), en met de studie- en praktijkverenigingen Stylos, Argus, BOSS, Polis, BouT en Forum.

Wat doet de FSR?
De FSR houdt zich bezig met uiteenlopende zaken. Zo zijn er kortetermijnproblemen, die snel een oplossing nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld problemen bij een bepaald vak of vragen over versneld afstuderen. Ook het monitoren van het onderwijs valt hieronder. Dit doet de FSR bijvoorbeeld door middel van de rond-de-tafelgesprekken (RdTG). Verder zijn er langetermijnthema’s. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld de beroepservaringsperiode (BEP), studeerbaarheid en de ‘verschoolsing’ van het onderwijs.
Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk ons doel te bereiken: het behartigen van de belangen van alle Bouwkundestudenten.

De leden van de FSR 2015-2016

  • Nikki de Boer: voorzitter
  • Jeroen Delfos: officieel/vice secretaris
  • Charlotte Boersma: secretaris/BSc
  • Mara Kopp: BSc/vice voorzitter
  • Pim de Haas: MSc/gebouw
  • Yara Valente: MSc
  • Wessel de Jong: gebouw/MSc
  • Klaas Tromp: promo/BSc
  • Felicia Bahadoer: BSc/promo

Terug

© 2017 TU Delft

Metamenu