BK Bibliotheek TU

Faculteitsbibliotheek Bouwkunde

Plaats 

Faculteit Bouwkunde, 1e verdieping

Telefoon

+31-(0)15-27 84251

Openingstijden

Klik hier voor de openingstijden van de Faculteitsbibliotheek BK

Sluitingsdata

Klik hier voor de sluitingsdata van de Faculteitsbibliotheek BK

Zoeken

De collectie is op onderwerp geordend en staat in open opstelling. Een overzichtsbord verwijst naar de plaats van de rubrieken in de kasten. Bij de publieke PC’s is ook een systematisch overzicht van de indeling te vinden, plus een register met veelgebruikte vaktermen.

Zoeken naar boeken

De collectie van de TU Delft Library is toegankelijk via de geautomatiseerde catalogus, met ingangen op auteurs, uitgevers, titelwoorden, plaatsnummers, etc.

Zoeken naar tijdschriften

Via bibliografische databases als ABSIS en Avery Index to Architectural Periodicals (zie Databases) kan naar artikelen in tijdschriften worden gezocht. 

Zoeken binnen het vakgebied

TU Delft Library heeft het Virtueel Kenniscentrum Bouwkunde ontwikkeld om de enorme hoeveelheid informatie toegankelijk te maken en de uitwisseling van kennis met vakgenoten te bevorderen.

Lenen, kopieermogelijkheden en kopieleverantie

Uitsluitend gewone boeken worden uitgeleend. Niet uitgeleend worden gebonden jaargangen en losse nummers van tijdschriften, losbladige werken, naslagwerken en oude, historisch belangrijke boekwerken (in het algemeen alles van voor 1900). Deze kunnen alleen ter plaatse worden ingezien en mogen voor zover niet kostbaar of kwetsbaar worden gekopieerd. In de faculteitsbibliotheek zijn daarvoor kopieer- en scanfaciliteiten aanwezig.
Zie hier de kostbare en kwetsbare werken.

Inhoudelijke vragen

Voor specifieke inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de informatiespecialist voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur:

Ad Bercht
Telefoon centrale vestiging: +31 - (0)15 - 27 86695
E-mail: a.w.j.bercht@remove-this.tudelft.nl

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu