Water

De Waterstaatskaart schaal 1:50000 geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering. Er is informatie de kaart te vinden over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen.
Opgevolgd door WIS (Waterstaatkundig Informatie Systeem), Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat.

waterstaatskaart 1:50000

Voorbeeld van een waterstaatskaart 1:50000
(© Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst)

Bladen van de waterstaatskaart 1:50000 aanwezig in de Kaartenkamer (pdf, 271Kb)Internet:Geoloket RijkswaterstaatLiteratuur:Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865-1992, Maili Blauw, Matrijs 2003, ISBN 90-5345-223-0 - Zie Plaatsnr BK KK TBB203

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu