Rivierenkaart

Geeft de directe omgeving van de grote rivieren weer schaal 1:5000, meestal de uiterwaarden tussen de winterdijken.
Opgevolgd door de digitale DTB-nat (Digitaal Topografisch Bestand Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat).

oude rivierenkaart 1:5000

Voorbeeld van een oude uitgave van de rivierenkaart 1:5000

Internet:Geoloket van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat

 

Naam auteur: webredactie
© 2018 TU Delft

Metamenu