Zeekaart

Een zeekaart is een geografische kaart met daarop aangegeven van belang zijnde gegevens. Zoals diepten, vaargeulen en betonning.
Op deze (tegenwoordig) geel-kleurige zeekaarten, staan de breedte- en lengtegraden vermeld, kustlijnen, en de eventuele ondiepten langs de kusten, en op de rivieren, de zandbanken, boeien, lichtbakens en ondiepten met getallen vermeld. De diepten en ondiepten, vooral langs de kust zijn omlijnde gekromde contouren, per diepte, net als een weerkaart met hoge en lage drukvermelding. Meestal zijn deze diepten vermeld in lengtemaat, maar ook in meters.

 

Voorbeeld van een Zeekaart schaal 1:375000. (© Hydrografisch Bureau)


Voorbeeld van een Zeekaart schaal 1:375000. (© Hydrografisch Bureau)

De volgende zeekaarten zijn aanwezig bij de TUDelft Lbrary locatie Trésor of Kaartenkamer

 

 

Naam auteur: AHR
© 2018 TU Delft

Metamenu