CiTG Metrokaart

Nieuws

Examencommissie

Bij de examencommissie kun je terecht voor individuele verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek voor een vrijstelling voor een vak of een extra herkansing vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. De examencommissie beslist in deze gevallen of je mag afwijken van de onderwijs- en examenregeling (OER). De examencommissie heeft nog meer taken, zoals het optreden bij fraude en plagiaat.

Als je overweegt om een verzoek in te dienen, kijk dan bij het tabblad verzoek indienen. Daar zie je welke verzoeken er zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe je dit verzoek moet indienen.

Neem voordat je een aanvraag indient, contact op met een van de studieadviseurs. Zij geven je advies over de haalbaarheid van je verzoek en informeren je over de juiste procedures.

 

 

 

Naam auteur: Y.delas Heras
© 2018 TU Delft

Metamenu