CiTG Metrokaart

Mentoraat

Zowel voor de eerstejaars studenten als voor de startende HBO-ers kent onze faculteit het Mentorstelsel. Het mentoraat is een vorm van begeleiding door studentmentoren.

Mentorstelsel voor eerste jaars

Bij aanvang van het eerste jaar worden de mentorgroepen samengesteld. Dit gebeurt op basis van inschrijving op de eerste jaars projecten. De projectgroep is dus ook mentorgroep. De groepsgrootte is ongeveer 10 studenten.

In een aantal bijeenkomsten ontvangen de eerstejaarsstudenten informatie over het onderwijs en het studentenleven, kunnen ze ervaringen uitwisselen met medestudenten en maken ze kennis met studievaardigheden.

Het aanmeldformulier vind je hier.

Mentorschap voor HBO-ers

Deze vorm van mentorschap bestaat sinds 2002. Bij aanvang van het studiejaar worden de HBO-ers verdeeld in groepen van 10 studenten. Ook hier worden twee mentoren aan gekoppeld. De studentmentoren zijn zelf HBO studenten geweest. Meer nog dan in het mentoraat van de eerste jaars staat de onderlinge uitwisseling van ervaringen centraal.

Naam auteur: Y. de las Heras
© 2017 TU Delft

Metamenu