Contact

Voor vragen over fraude kun je terecht bij de afdeling Onderwijs en Studentenzaken van Industrieel Ontwerpen: 

Secretaris van de Examencommissie
Jana Stantcheva

Studieadviseurs
Willemine Biemond, Hanneke Thieme, Clariël Veldhuizen

Onderwijsadviseur
Nel Pouw

Fraudebeleid

Geef fraude geen kans!

Tijdnood bij een opdracht, onzekerheid over de eigen capaciteiten of gewoon onwetendheid, er zijn allerlei redenen waarom studenten in de verleiding kunnen komen om het niet zo nauw te nemen met de regels. Dit leidt soms tot fraude.

Eigen prestaties tonen, ook bij samenwerking in een groep en het op een zorgvuldige en correcte wijze gebruiken van bronnen zijn vaardigheden die vanzelfsprekend zijn in een academische leeromgeving. Toch is er ieder jaar weer een aantal studenten dat fraudeert bij tentamens, meelift bij groepswerk en plagieert bij het schrijven van verslagen. Eén van de  consequenties van fraude kan zijn dat een student een jaar lang wordt uitgesloten van de studie. De faculteit wil dat voorkomen. Met deze website vraagt zij aandacht voor het tegengaan van fraude en geeft zij tips om fraude te voorkomen.

Voorbeeld van fraude

Een student moet een verslag maken waarin een introductieplan voor een nieuw ontwikkeld product wordt beschreven. De student vindt een Engelstalige tekst van een bestaand introductieplan op het internet. Omdat de student onzeker is over zijn eigen Engels besluit hij grote delen van de tekst over te nemen in zijn eigen verslag en geeft geen bronvermelding.

De docent krijgt argwaan door stijlverschillen en vindt het artikel op internet terug; hij vermoedt dat hier sprake is van fraude. Het fraudegeval wordt gemeld bij de examencommissie. Zij onderzoekt de melding en constateert plagiaat. Het verslag van de student wordt ongeldig verklaard. De student wordt een jaar lang uitgesloten van het vak. 

© 2018 TU Delft

Metamenu