Contact

Onderwijsadviseur
Drs. Nel Pouw
P.Pouw@remove-this.TUDelft.nl
015-2788278

Studentassistenten
Evita Goettsch
Evaluatie-IO@remove-this.TUDelft.nl

Ilse van Zeumeren
Evaluatie-IO@remove-this.TUDelft.nl

Resultaten kwaliteitszorgactiviteiten

Op deze website wordt voor de verschillende vakken een samenvatting van de evaluatieresultaten, inclusief een reactie van de verantwoordelijke docent, gepubliceerd.

Na het verwerken van de resultaten, bespreekt de onderwijsadviseur de resultaten met de docenten. Hiervan komt een verslag beschikbaar waarin de verbeteracties worden vastgelegd. Daarna wordt dit verslag voorgelegd aan de opleidingsdirectie en vervolgens aan de OKIO. Deze procedure neemt enige tijd in beslag; pas ruime tijd na afloop van het semester worden de evaluatieresultaten op de website gepubliceerd.

Resultaten van de vakevaluaties worden overigens pas verwerkt en gepubliceerd bij een respons van ten minste 25%. Stimuleer je mede-studenten dus om de enquête ook in te vullen!

 

Bekijk de  evaluatieresultaten van de Bachelorvakken of de  evaluatieresultaten van de Mastervakken .

 

© 2017 TU Delft

Metamenu