Study Abroad sem2 '17-'18

Registration semester 2

Register here for Study Abroad sem 2

Registration is open from 20 june - 20 august 2017

Information

Walk-in Hours

Monday:   16.00 - 17.00
Tuesday:  12:45 - 13:45
Thursday: 12:45 - 13:45
Friday:     12:45 - 13:45

Application deadlines

January 15th:
Application deadline 1st and 2nd semester

August 15th:
Application deadline 2nd semester

Facebook

Follow the latest news and events on Facebook!

facebook.com/International-Office-Industrial-Design-Engineering-TU-Delft

Studeren buitenland

Exchange

Grenzen verleggen! Je blik verruimen! Cultuur proeven! Een andere kijk op ontwerpen krijgen! Een onvergetelijke ervaring opdoen! Dat is studeren in het buitenland!

Zou jij graag een semester vakken willen volgen aan een IO-opleiding in Europa of de rest van de wereld? Dat kan: door te kiezen voor een exchange; er zijn hiervoor internationale samenwerkingscontracten afgesloten met universiteiten over de gehele wereld. Dit houdt in dat er met buitenlandse universiteiten per jaar een aantal studenten kan worden uitgewisseld. Zo'n uitwisselingscontract met een zogeheten 'partneruniversiteit' biedt een aantal voordelen: de selectie vindt plaats op de 'thuisuniversiteit', en er is op de gastuniversiteit geen collegegeld verschuldigd (je bent ingeschreven op de TU Delft en je betaalt aan de TU college geld). Soms wordt er op de gastuniversiteit een bijdrage gevraagd voor gebruik van bijvoorbeeld speciale faciliteiten, borg huisvesting, transport, etc. Je hoeft dus geen aparte, en soms tijdrovende toelatings- & selectieprocedure op de gastuniversiteit te doorlopen. Daarnaast kom je in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten tijdens je buitenlandse studieverblijf in de vorm van een  Erasmusbeurs of STIR beurs. In veel gevallen zorgt de partneruniversiteit voor huisvesting of bemiddelt bij het vinden van huisvesting. Een goede voorbereiding en planning is vereist voor een geslaagd buitenlands studieverblijf.

Studie

Bachelor - In je bachelor kun je de minor Study Abroad IDE (30 ECTS) doen in het 1e semester van het 3e jaar. Op het moment van aanmelding (15 januari) moet je je propedeuse hebben behaald en 2e of 3e jaars student zijn. Je moet kunnen laten zien dat je in het verleden 30 ECTS per semester kon behalen. De minor is geen kant-en-klaar pakket maar wordt in overleg met de coördinator vastgesteld  via een leerplan, op het moment dat je in het buitenland bent.

Master - In je master kun je de master Study Abroad IDE (30 ECTS) doen in het 1e semester van het 2e jaar (m.i.v. academisch jaar 2017-2018, dit geldt voor masterstudenten die zijn begonnen in september 2016). Meer informatie volgt. Klik hier voor de nieuwe master programma's:  DfI, IPD en SPD.

Afstuderen in het buitenland

Afstudeeropdrachten in het buitenland lopen vaak via individuele afstudeerhoogleraren en -docenten. Zie hiervoor ook het kopje afstuderen op de IO Campus site.
Zie voor algemene vragen de Frequently Asked Questions op deze website.

Stage

Informatie over stages kun je krijgen internshipoffice-io@remove-this.tudelft.nl (015-2784598). Zie ook stage in het buitenland op de IO Campus site.

Meer informatie

Informatie over studie en stage in het buitenland is beschikbaar op www.wilweg.nl en op buitenland.tudelft.nl.

Van groot belang voor een succesvol verblijf aan een buitenlandse universiteit is dat je, als er geen Engelstalig onderwijsaanbod is, de taal van het land van je keuze goed beheerst. Een andere voorwaarde is dat je een pro-actieve, flexibele en creatieve instelling hebt – zaken kunnen in het buitenland anders en moeizamer verlopen dan in je eigen land. 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu