Studiegids en studenthandleiding

Studenthandleiding

In de studenthandleiding is informatie te vinden over de faculteit, het onderwijsprogramma, de organisatie van het onderwijs en de procedures en regels.
Het is een handig document om snel zicht te krijgen op hoe een en ander werkt bij de Faculteit IO en welke voorzieningen er voor studenten zijn.

De digitale studiegids (informatie over de inhoud en opzet van vakken) is te vinden op www.studiegids.tudelft.nl.

Naam auteur: R. de Vos
© 2018 TU Delft

Metamenu