Brongebruik

Van alle studenten wordt verwacht dat zij vanaf hun eerste jaar in alle teksten, rapporten, artikelen en essays de regels voor verwijzen en citeren heel precies toepassen. In veel opleidingen krijgen zij speciale instructie daarin, bijvoorbeeld  tijdens een cursus Schriftelijk Rapporteren. Ter opfrissing, en voor studenten bij wie er geen aparte instructie in het programma is opgenomen, zet deze tekst alles nog eens op een rijtje. Ook voor docenten is dan helder waarop zij studenten mogen afrekenen. Twijfel je wel eens of je op een correcte manier met bronnen omgaat, neem dan de onderstaande informatie door. 
Meer informatie over correct brongebruik is te vinden via onderstaande links:  


Loop niet het risico van plagiaat beschuldigd te worden!

Stukken tekst van anderen gebruiken zonder correcte bronvermelding in de tekst en in de literatuurlijst, is plagiaat plegen. Plagiaat is een vorm van fraude die in een academische omgeving onaanvaardbaar is. Wat voor tekst geldt, gaat ook op voor ideeën, figuren, cijfers en andere gegevens. Daarbij doet het er niet eens veel toe of onjuist gebruik voortkomt uit slordigheid of een doelbewuste poging tot fraude is: slordigheid op dit punt is zo in strijd met wat mag worden verwacht op een academische opleiding, dat de kwestie ‘wel of geen opzet’ nauwelijks meer van belang is.

Let op: Ook als je verwijst naar stukken tekst die je zelf eerder hebt geschreven, bijvoorbeeld in een paper voor een ander vak, moet je de bron vermelden. Zie ook de laatste vraag van de FAQ. Meer fraude-informatie, zoals de informatiebrochure, procedure en sancties, is te vinden via de link

Naam auteur: O&S-TBM
© 2018 TU Delft

Metamenu