Afstuderen

Onder afstuderen verstaan we de procedure waarmee je formeel het laatste examen aflegt: de zitting van de examencommissie waarin je geslaagd wordt verklaard. Lees wat je moet regelen voor je Bachelor Diploma-uitreiking of je Master Diploma-uitreiking

Naam auteur: Communication TNW
© 2018 TU Delft

Metamenu