Eindprojecten en Afstuderen

Eindproject

Het eindproject is als "Proeve van Bekwaamheid" het sluitstuk van de opleiding en daarom het laatste vak in het curriculum. Alle opleidingen van de faculteit TNW kennen zo'n afsluitend eindproject, ook wel het BEP (bachelor eindproject) en het MEP (master eindproject) genoemd.

Alle informatie omtrent eindprojecten, zoals de aanmeldformulieren,  ‘step-by-step guide’, beoordelingscriteria etc. kan je vinden via Blackboard: Blackboard Delft > organization> education > applied sciences > Eindprojecten Administratie TNW/Thesis Office Applied Sciences.
Een gedetailleerde omschrijving van het eindproject en de leerdoelen kun je vinden in de studiegids: www.studyguide.tudelft.nl

Afstuderen

Onder afstuderen verstaan we de procedure waarmee je formeel het laatste examen aflegt: de zitting van de examencommissie waarin je geslaagd wordt verklaard. Lees wat je moet regelen voor je Bachelor Diploma-uitreiking of je Master Diploma-uitreiking

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu